Goliathon: Steampunk nerf gun

time to read: <1 min