Magpie Games’ Urban Shadows 2e smashes $100,000 on Kickstarter

time to read: 2 min