White Wolf co-founder takes the Darkling Plain to Kickstarter

time to read: 1 min