Modiphius scores Thunderbirds game license

time to read: <1 min