Aurora borealis or the Green Lantern?

time to read: <1 min
>